ul. M. Willmanna 7
58-405 Krzeszów, (woj. dolnośląskie)

+48 797 826 002
info@domseniora-krzeszow.pl

Otwarte 24/7
Od poniedziałku do niedzieli

Rys historyczny budynku Domu Seniora Willmannowa Pokusa

Willmannowa Pokusa
W literaturze wymienia się rok 1562, jako datę przypuszczalnej gruntownej przebudowy obu obiektów przy bramie wjazdowej przez Krzysztofa Włocha. Pozostałością z tego okresu są późno renesansowe sklepienia zachowane w większości pomieszczeń parteru o charakterystycznych szwach podkreślających ostrą linię sztukaterii. Na późniejszą fazę przebudowy wskazują zachowane dekoreacje piętra pochodzące z końca XVII w. Budynek pełnił pierwotnie funkcję gospody z browarem i posiadał regularny i czytelny, jeszcze dwutraktowy układ.

Po wojnie, w trakcie remontu, dobudowano przybudówkę mieszczącą sanitariaty od wschodu oraz nową klatkę schodową w dobudówce od południa. W wyniku przbudów budynek utracił nieco swych walorów zabytkowych, nadal pozostając jednak istotnym elementem cennego zespołu zabytkowego, posiadając elementy z fazy budowlanej wcześniejszej od zasadniczej przebudowy najważniejszych obiektów opactwa cysterskiego.

Być może w piwnicach zachowały się jeszcze relikwie średniowieczne – z czasów powstania opactwa. Pewną przesłanką przemawiającą za tą tezą jest wychodzenie piwnic poza obręb fundamentów budynku.

Po II wojnie w budynku mieściła się gospoda Krzeszowianka. Od lat 80-tych XX w. hotel był nieczynny, a od 90-tych również zamknięto restaurację.

Od 1999 roku, obiekt jest własnością L. i A. Kowalczyk, którzy pierwotnie prowadzili restaurację i hotel Willmannowa Pokusa, by w 2015 roku utworzyć Dom Seniora pod tą samą nazwą